Personalemobilitet (STT)

Som støtteforanstaltning til universiteternes internationalisering er efter- og videreuddannelses-foranstaltninger for det tyske universitetspersonale (docenter og administrationspersonale) til (partner-) universiteter og virksomheder/institutioner i programlande mulige inden for rammerne af Erasmus+ programmet. 

Hvem kan modtage støtte?

  • Universitetspersonale fra forskellige områder (studievejledning, pr.-arbejde, videreuddannelse, teknologi & transfer, finanser, generel & teknisk administration, bibliotek, fagområder, fakulteter osv.

Hvad kan støttes?

 

Træningsophold (f.eks. hospitation,  Job Shadowing, studiebesøg, deltagelse i workshops og seminarer, deltagelse i sprogkurser) med et udlandsophold mellem 2 dage og 2 måneder ved en organisation/institution i det europæiske udland.

Hvordan støttes der?

  • Stykomkostninger for rejsen, gradueret efter afstand
  • Stykomkostninger for opholdet pr. dag, gradueret efter målland
  • Særtilskud til støttemodtagere med børn
  • Særtilskud til støttemodtagere med handicap

Hvordan ansøger jeg?

  • Kontakt os!
  • Inden afrejsen aflevér venligst optagelseserklæringen og arbejdssprogrammet (Work Plan) hos det Internationale Center.
  • Tænk også på at ansøge om en tjenesterejse
  • På partneruniversitetet få venligst bekræftigelsen påtegnet og aflevér denne efter tilbagevenden i det Internationale Center sammen med rapporten