Fietze, S., Holst, E & Tobsch, V.: Germany's Next Top Manager: Does Personality explain the Gender Career Gap?, 2010.

[PDF - Download]

Den kvindelige andel i lederpositionerne er forholdsvis lav i Tyskland. Jo højere det hierarkiske niveau er, jo færre kvinder er der i sådanne føringspositioner. Mænd har i modsætning til kvinder mange forbilleder at følge. Mange undersøgelser har fokuseret på indflydelsen af human kapital og andre "objektive" faktorer på karrieremuligheder. I vores undersøgelse går vi et skridt videre, ved også at se på virkningen af selvrapporterede personlighedstræk, for at forklare kønsforskelle i karrierechancer. Vi sammenligner ledere og andre medarbejdere i den private sektor i Tyskland. Bivariate resultater, som baserer på data fra den tyske Socio-Oekonomiske Panel (SOEP) i 2007 viser, at der er signifikante kønsforskelle i personlighedstræken. Multivariate modeller viser, at disse forskelle ikke kan forklare kønsforskellen i karrieremulighederne. Dekompositionen (ifølge Fairlie, 2003) viser, at kun 8,6 procent af forskellen i karriereforløbet mellem kvinder og mænd kan forklares med forskelle i personligheden. Alligevel kan personlighedstræk spille en rolle, men mere indirekte: Nogle af de stærkere karriere effekter, som lange arbejdstider og skellene på arbejdsmarkedet, kan også afspejle forskelle i personlighedstrækene. De kan have været påvirket på et tidligere tidspunkt af et kønsdiskriminerende miljø. Vores resultater understreger stort behov for et kønsneutralt miljø såvel inden og uden for virksomhederne, for at muliggøre ligestilingen af karrieremuligheder for både kvinder og mænd.