Fietze, S.: Podcasting in Higher Education: Students' Usage Behaviour.

[PDF - Download]

På tyske universiteter er podcasting stadigvæk en forholdsvis ny metode for undervisning og lære, hvor der indtil videre kun foreligger få undersøgelser om. Målet med denne rapport er at beskrive studerendes brugeradfærd og vurdering af podcasting. Resultaterne baserer på en undersøgelse af studerende ved universitetet i Flensborg, som deltog i forelæsninger i sommer semesteret 2007 og vinter semesteret 2007/08, som blev stillet til rådighed som podcasts. I alt deltog 148 studerende på de to undersøgelses tidspunkter. De deskriptive resultater viser, at de fleste af de adspurgte studerende er uden erfaring i brugen af podcasts. For de fleste af respondenterne var forelæsningspodcasten den første kontakt med denne medie. Hovedsagelig bruges en bærbar computer til at lytte - derhjemme - til podcasterne af den optagede forelæsning. Fokus for studerende er i denne forbindelse at høre igen eller indhente det forsømte stof af forelæsningen på et senere tidspunkt. Formålet for de studerende er systematisk at forberede sig til de skriftlige prøver og eksamener. Lidt mere end halvdelen af de adspurgte overvejer at bruge podcasten som substitut for at deltage i forelæsningen henholdsvis undervisningen. En klar succes faktor af forelæsningspodcasten er, at den er gratis tilgængeligt. Podcasten er for de adspurgte studerende en mulighed for at tilegne sig indholdet af forelæsningen bedre og mere effektivt, da den kan afspille den optagede forelæsning igen og igen. Studerende, som ikke bruger forelæsningspodcasten begrunder dette med, at de har problemer med at forberede sig på eksamen med en computer.