Royer, S., Festing, M., Steffen, C., Brown, K., Burgess, J. & Waterhouse, J.: The Value Adding Web at Work - Developing a toolbox to analyse firm clusters, 2009.

[PDF - Download]

Industriclusters har længe været genstand for undersøgelser udfra diverse perspektiver. Resultaterne af denne forskning har øget vores forståelse af "knowledge flows" i clusters, pillovers mellem clusteraktører og regional udvikling gennem clusters. Dog er der stadig angler i den nuværende viden omkring industriclusters og clusterudvikling. Et centralt hul i lusterforskningen er en anerkendt begrebsopfattelse / koncept af industriclusters og de agvedliggende komponenter indenfor clusters. Som et bidrag til at udfylde dette hul er vores clusterbegrebsopfattelse "value adding web" beskrevet i det følgende. På baggrund af denne nye forståelse af clusters, anbefales en case-metodologi. Den deraf resulterede værktøjskasse" af de respektive teknikker, som anvendes ved studier af cluster, har været rugt til at analysere australske og tyske clustercases. Dette papir giver en række skabeloner om kan anvendes ved en sammenlignende casestudieforskning i industriclusters.