Kontakt

Forskning og udvikling

Det er ZfLs mål og opgave at initiere forsknings- og udviklingsplaner for læreruddannelsen på tværs af fagene samt fremme læreruddannelsens profilskabelse. Evalueringen af sådanne planer hører til selvforståelsen af kvalitetsudviklingsprocesser og forskningsprojekter. Projekt- og arbejdsgrupper oprettes perspektivisk til denne opgave for at bearbejde de læreruddannelsesrelaterede udviklings- og forskningsopgaver. Deres kerneområder relaterer sig for tiden især til følgende opgaver:

  • Læreruddannelsesmodeller og professionsegnethedsprocedurer
  • Praksisorientering og forskningsbasering
  • Kompetenceudvikling og professionalisering