Hjælpelærerpraktik (ALP)

Koncept ALP

Koncept ALP

 

Hjælpelærerpraktikken (ALP) strækker sig sideløbende med semestret over de to første studiesemestre i BA-studiet (ViSe:  ALP I, SoSe: ALP II) og er den første og indførende del af den skolepraktiske uddannelse på Europa-Universität Flensburg.

 

De studerende får tidligt og kontinuerligt over en periode på to semestre indblik i det fremtidige beskæftigelsesområde, de kan prøve sig selv af i lærerrollen og afprøve deres valg af profession.  Målperspektivet er en gensidig relation mellem teoretisk og praktisk uddannelse og i et ledsagende seminar til praktikken tages de skolepraktiske erfaringer op, der reflekteres over disse i relation til teorien og basisviden om skole og undervisning øges. Samtidig bliver de teoretiske erkendelser fra seminaret omsat i praktikken på brugsrelevant vis.

 

Læringsledsagelse

Læringsledsagelse

I modsætning til en oprindelig blokpraktik med en varighed på nogle uger byder hjælpelærerpraktikken som semesterledsagende skolepraktik på lejligheden til at ledsage elever intensivt i deres individuelle (lærings-)udvikling kontinuerligt gennem næsten et helt år. Heri ligger der et særligt potentiale i praktikken, som forskellige sider profiterer af:

  • Studerende kan udvikle et "individuelt blik" på enkelte elever ved sagsbaseret læring og gøre værdifulde erfaringer for deres egen professionaliseringsproces. Således kan de ikke alene lære meget om elevers læringsprocesser, men i det hele taget om lærerhvervet, sig selv og deres lærerrolle.
  • Mentorer kan gennem samtalerne med de studerende vinde nye indsigter og erkendelser over enkelte elever og blive støttet i deres arbejde.
  • Elever får chancen for ekstra vejledning og støtte i skolelæringen.

Inden for rammerne af hjælpelærerpraktikken er det et mål, at hver studerende ledsager og støtter én elev kontinuerligt gennem to semestre. De studerende skal skriftligt fastholde deres erfaringer med læringsledsagelsen og dokumentationen (iagttagelser, samtalenotater osv.) især med henblik på sagsmappen, der skal udarbejdes. En kontinuerlig refleksion sammen med mentoren over de gjorte erfaringer er vigtig.

Downloads til ALP

Informationer

Oops, an error occurred! Code: 20200811065602ee702171

Materialier

Oops, an error occurred! Code: 20200811065602892dcc18