Organisationsstruktur

ZfLs organer er Centrets bestyrelse, Direktøren, Direktionen samt de Studieforløbsansvarliges Konference.

 

Der er forskellige serviceanordninger associeret med ZfL:

  • Praktikkontor som delområde af ZfL

  • Som forskningsinstitution er Kompetencecentret for skole-, undervisnings- og læreruddannelsesforskning (skOLe) associeret med ZfL.

 

Inden for ZfL stilles der tilbud på efter- og videreuddannelse (EULE)til rådighed for lærere, lærerstuderende og andre interesserede.  

 

Et videnskabeligt råd af eksterne eksperter rådgiver bestyrelsen om spørgsmål vedrørende læreruddannelsen og i forbindelse med planlagte og gennemførte forskningsprojekter.