ZfLs opgave

 

Centret for læreruddannelsens opgave er især at fremme professionaliseringen hos kommende og erhvervsaktive undervisere. Læreruddannelsen forstås således som erhvervsbiografisk proces, idet kommende og erhvervsaktive lærere skal tilegne sig en forskende og selvrefleksiv grundholdning ved siden af de erhvervsrelevante kompetencer. Dette beredskab til livslang læring åbner læringserfaringer i internationale og interdisciplinære kontekster.  

 

For at udføre denne opgave støtter, vejleder og evaluerer ZfL de kommende og erhvervsaktive undervisere med fokus på realiseringen af effektive undervisnings-læringsprocesser i universitet og skole.

 

Inden for rammerne af udformningen af de skolemæssige praksisfaser varetager ZfL konceptuelle og koordinerende funktioner på læreruddannelsesområdet. Den beskæftiger sig med opgaver på tværs af fagene i læreruddannelsen, skoleudvikling, videnstransfer og uddannelsesrelateret forskning og medvirker ved de lærerembedsrelevante indre universitære vejledningsprocesser.  

 

Fagenes konceptuelle og personlige ansvar for deres opgaver i undervisning og forskning og deres ansvarsmæssige medvirkning ved fagpraktikkerne forbliver uberørt deraf.