Om Centret for Læreruddannelse (ZfL - Zentrum für Lehrerinnen- og Lehrerbildung)

ZfL er en central videnskabelig institution på Europa-Universität Flensburg, der støtter og institutionelt styrker uddannelsen af lærerkræfter samt deres efter- og videreuddannelse på tværs af fagene.

For at fremme professionaliseringen af kommende og erhvervsaktive lærere, påtager ZfL sig specielle opgaver på følgende områder:  

Studium og undervisning, Forskning og udvikling, Efter- og videreuddannelse og Samarbejde