Efter- og videreuddannelse - EULE

 

Området efter- og videreuddannelse repræsenteres i ZfL ved EULE. EULE er en fælles institution for IQSH og Europa-Universität Flensburg, der forstår sig selv som impulsgivende institution for innovative undervisningskoncepter og -metoder for aktuelt at kunne bære videnskabelig erkendelsesvinding ind i skolen ved at sammenknytte universitetsundervisere og andre referenter til skole- og undervisningsudviklingen og samtidig bringe skolernes udviklingsbehov tilbage til universitetet i nærmeste fremtid. 

 

Dette lykkes især ved EULEs behovsorienterede indretning, der reagerer med tilbud på forespørgsler fra skoler. Den kan således arbejde umiddelbart gennem støtte til skoleudviklingsprocesser eller gennem konceptionen af skræddersyede tilbud til løsning af skolemæssige udviklingsbehov. 

 

EULE tilbyder foranstaltninger, der henvender sig både til lærere fra skolerne og til studerende.  Erfaringerne ved sådanne blandede grupper i foranstaltninger er meget positive - studerende stiller f.eks. spørgsmål, som ikke længere stilles i skolen og indbringer impulser, der snarere stammer fra universitetsmæssige erfaringer end fra skoleerfaringer. Til gengæld bliver sådanne erfaringer "jordforbundet" af lærere og således gjort omsættelige for skoler. 

 

Yderligere informationer om EULE tilbuddene findes på:

http://www.eule-flensburg.de/