Studium ved Erhvervsuddannelsesinstitut Arbejde og Teknik

Master-studieforløbet "Master of Vocational Education / Lærer ved erhvervsskoler" med en varighed på 4 semestre afsluttes med "Master of Education".

Masterstudieforløbet er bygget op på et relevant bachelorstudium og formidler erhvervspædagogiske, erhvervs- og fagvidenskabelige samt didaktiske kompetencer til den senere beskæftigelse i det erhvervsmæssige skolevæsen eller i uddannelsen og videreuddannelsen.

Opbygning af Master-studieforløbet

Master of Vocational Education

Master-studieforløbet "Master of Vocational Education / Lærer ved erhvervsskoler" har en varighed på 4 semestre og afsluttes med "Master of Education". Masterstudieforløbet er bygget op på et relevant bachelorstudium og formidler på fire semestre erhvervspædagogiske, erhvervs- og fagvidenskabelige samt didaktiske kompetencer til den senere beskæftigelse i det erhvervsmæssige skolevæsen eller i den erhvervsmæssige uddannelse og videreuddannelse. Master-eksamen er anerkendt i Tyskland som første statseksamen.

Som adgangsforudsætning til Master-studiet anerkendes enhver eksamen, der er erhvervet på et universitet eller en faghøjskole og som svarer til diplom-, bachelor- eller også mastereksamen med den erhvervsfaglige linje elektroteknik, køretøjsteknik, informationsteknik og metalteknik. Derudover skal der inden optagelse på studiet fremvises en 12-måneders erhvervspraktik eller en afsluttet erhvervsuddannelse.

Studiets bestanddele

Erhvervsmæssige fagretninger

I delstudieforløbet elektroteknik, køretøjsteknik, informationsteknik eller metalteknik (erhvervsfaglig linje) med et omfang på18 CP fordyber man sig fagdidaktisk i de i bachelorstudiet erhvervet kompetencer.

Erhvervspædagogik

I delstudieforløbet erhvervspædagogik med et omfang på 27 CP erhverves erhvervspædagogiske og pædagogiske kompetencer, der muliggør arbejde i de forskellige erhvervsuddannelsesinstitutioner og -systemer. Det handler her bl.a. om afklaringen af centrale begreber som erhverv, kvalifikation og kompetence samt strukturerne, formerne og støttestrukturerne i erhvervsuddannelsen. Ligeledes studeres der aspekter ved sammenligningen af erhvervsuddannelsessystemer i Europa og i verden og centrale erhvervsuddannelsesteorier, der er vigtige for en moderne undervisning ved en erhvervsuddannende skole, gøres tilgængelige. 

Alment uddannende undervisningsfag

I delstudiet af det alment uddannende studiefag med et omfang på 60 CP kan man som alment uddannende fag vælge:

Engelsk

Matematik

Fysik

Økonomi/politik