Universitetsmenigheder

Den der starter på sit studium på universitetet, finder et levende menighedsliv midt på campussen. To universitetsmenigheder, de evangeliske studerendes menighed og den katolske universitetsmenighed, benytter menighedscentret "Campelle" til åbne menighedsaftener, diskussionsrunder og workshops med vekslende, aktuelle temaer. Desuden finder der regelmæssigt interkulturelle aftener og møder sted. 

Som regel er det åbent fra mandag til torsdag og kan bruges som mulighed for at trække sig lidt tilbage.

Campelle

"Campelle" hedder det lille kapel, der både er et sted for stilhed og møder for alle studerende og medarbejdere på universitetet og også hjemmested for ESG (Ev. studerendes menighed og KHG (katolsk universitetsmenighed).

Udover ESG og KHG benyttes Campellen også af andre kristne grupper. Universitets- og faghøjskolearrangementer finder også sted i Campellen.