Forskning ved Institut for erhvervsrettet Uddannelse, Arbejde og Teknik

Instituttets samlede filosofi er baseret på de tre "dimensioner" erhvervsuddannelse, arbejde og teknik.

Inden for disse dimensioner er forskningens fokus indordnet under de følgende overlappende forskningsområder:

  • Erhvervsmæssige uddannelses- og udviklingsprocesser
  • Forvandlingen i arbejde, teknik og erhvervsuddannelse samt i den forbundne udvikling inden for kvalifikationer, erhverv og erhvervsområder.
  • Udformning af erhverv og erhvervsuddannelsessystemer i national og international kontekst
  • Pensumudvikling og -revision
  • Organisationsudvikling og lærestedsudformning
  • Udvikling af erhvervsvidenskabelige forskningstiltag og videreudvikling af erhvervsmæssigt-teknisk indrettede studieforløb.

Betydningen af lærestederne i virksomheder og erhvervsskoler skal i denne forbindelse fremhæves. Den udvikling, der finder sted dér og udformningen af erhvervsuddannelsesprocesser er konstante og centrale forskningsobjekter for instituttet. I særdeleshed medtages evalueringen og den internationale sammenligning i såvel strukturelle som didaktiske perspektiver samt de aktuelle konsekvenser for læreruddannelsen.

Udformning af Arbejde og Teknik

Som det allerede fremgår af formuleringen af forskningsområderne, gøres der ikke kun rede for relevante undersøgelsesområder for erhvervsuddannelsen, men udformningen af uddannelsen bliver også inddraget. Som forskningsintegrationsfelt er den centrale ide derfor en human, økologisk, økonomisk og vedvarende udformning af arbejde og teknik, som trækker en udviklingsorienteret forståelse af erhvervsmæssig uddannelse med sig.  

Forskningsopgavernes krystalliseringspunkter er udviklingen i arbejde og teknik i industri og håndværk, en styrket udvikling i ydelser på de erhvervs-tekniske fagområder, forandringerne i den erhvervsmæssige organisations- og personaleudvikling samt udformningen af erhvervsmæssige lærings- og undervisningsprocesser i skole og virksomhed samt i uddannelsen og videreuddannelsen. I denne forbindelse spiller udviklingen i selvstændige forskningsmetoder til støtte for erhvervsvidenskaberne en vigtig rolle, uden hvilken der ikke kan drives en videnskabsorienteret forskning. Indholdet og formerne, der kommer til udtryk i det faglige arbejde i fagene og på de faglige områder, har således en høj prioritet.   

Især undersøges vekselvirkningen mellem genstandene for det (faglige) arbejde (såsom teknik, arbejdsorganisation, værktøj osv.) og det derved fremkommende uddannelses- og kvalificeringspotentiale.

Forskningsområder