Kontaktperson

Erhvervsfaglig linje metalteknik

I den erhvervsfaglige linje metalteknik arbejdes der med forskning og undervisning i de industrielle og håndværksmæssige metalfag. Den faglige linje kan groft underopdeles i de to vigtige underpunkter produktions- og forsyningsteknik. Uddannelser, som f.eks. industrimekaniker og metalkonstruktør, kan indordnes under produktionsteknikken. Til forsyningsteknikken hører blandt andet uddannelser som vvs og klimatekniker samt mekatroniker inden for køleteknik.

biat undersøger arbejdet på dette område og udnytter forskningsresultaterne til udvikling af innovative koncepter til erhvervsuddannelsen og til den læringsfremmende udformning af arbejde og teknik. Et aktuelt og vigtigt punkt er i denne forbindelse forandringen i arbejde og teknik på grund af den forstærkede udnyttelse af vedvarende energiformer og det fremadskridende informationstekniske netværkssamarbejde om produktionsmidler.  

Begge disse vigtige områder er udstyret med relevante laboratorier og værksteder, for at kunne bearbejde fagdidaktiske spørgsmål. Inden for produktionsteknikken kan der bl.a. arbejdes med CAD-systemer, en robot, et CNC-bearbejdningscenter og et Rapid-Prototyping-anlæg (3D-printer). Moderne varmeapparater og et solartermisk anlæg står til rådighed i forsyningsteknikken. Derudover er begge områder udrustet med alle relevante værktøjer og undervisningsmidler.