Kontaktperson

Erhvervsfaglig linje informationsteknik

Den erhvervsfaglige linje informationsteknik er et studieområde i studieforløbet "Master of Vocational Education/lærerembede ved erhvervsskoler" (erhvervsmæssige-tekniske videnskaber). I undervisningen udvikles erhvervsmæssige og fagvidenskabelige samt didaktiske kompetencer, der er nødvendige for en senere beskæftigelse som lærer ved erhvervsuddannende skoler eller i den erhvervsmæssige uddannelse og videreuddannelse for at planlægge, gennemføre og evaluere læringsprocesser. Til dette formål tilbydes bl.a. projektseminarer, således at der allerede i studiet anlægges et bredt metoderepertoire (på universitetsdidaktisk vis) hos de studerende. Ved at bygge på analyserne fra IT-erhvervs- og arbejdsverden samt deres aktuelle forandringer, kan man projektere krav til udformningen af kompetenceorienterede undervisnings-læringsforanstaltninger og observere disse med kritiske øjne.  

I den erhvervsfaglige linje informationsteknik forsker og underviser biat derfor både i de historiske og de aktuelle udviklinger i erhvervsarbejdet samt i uddannelsen og videreuddannelsen inden for IT-faget. Således deltager biat videnskabeligt i delstatsdækkende processer med didaktisk evaluering og nyudformning af pensa.  Europæiske og internationale kooperationer og studier supplerer og udvider herved indsigterne i erhvervsområdet informationsteknik og beriger til gengæld undervisningen og forskningen inden for informationsteknikken.