Kontaktperson

Erhvervsfaglig linje elektroteknik

På den erhvervsfaglige linje står det professionelle erhvervsarbejde og den dermed forbundne didaktisk-pensumsmæssige udformning af uddannelsen og videreuddannelsen inden for elektro-fagene i centrum for undervisningen og forskningen. Til erhvervsområdet elektroteknik tematiseres således for tiden ca. 800.000 beskæftigede på flere end 750 elektro-produktionsfirmaer og ca. 120.000 elever på godt 20 elektro-produktionsfirmaer såvel erhvervsvidenskabeligt som didaktisk især i deres historiske og aktuelle udvikling.  

I undervisningen udvikles derved omfattende professionelle og fagvidenskabelige og didaktisk-pensumsmæssige kompetencer, som en lærer først og fremmest har brug for til planlægning, gennemførelse og evaluering af professionelle undervisnings-læringsprocesser på erhvervsskolerne. Dette gælder ligeledes for mangfoldigheden og udformningen af de erhvervsmæssige efter- og videreuddannelsestilbud, som f.eks. statsautoriseret elektrotekniker eller elektromester, der på samme måde er genstand for forskningen og undervisningen på biat (Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik).

Samlet set deltager biat næsten kontinuerligt videnskabeligt i de delstatsdækkende evaluerings- og nydannende processer inden for de  pågældende uddannelses- og videreuddannelsesprofessioner. Europæiske og internationale kooperationer og studier supplerer og udvider herved indsigterne i erhvervsområdet elektroteknik og beriger til gengæld undervisningen og forskningen inden for elektroteknikken.