Vort studium lærer os reglen – livet undtagelsen. Johannes Mario Simmel (*1924), östr. forfatter

Oversigt over studieforløb

Delstudieforløbet Teknik forbereder sine dimittender først og fremmest til en løbebane som tekniklærer på grund-, enheds- eller specialskoler. I denne forbindelse skal der bestås to studieforløb, der fører til afslutningseksamenerne "Bachelor of Arts" (6 semestre) og "Master of Education" (4 semestre). I hvert af disse studieforløb kan faget "Teknik" studeres (delstudieforløbet "Teknik").

"Teknik" som delstudieforløb

Teknik kan studeres som delstudieforløb i forbindelse med følgende studieforløb:

StudieforløbEksamenStartUndervisningssprogKommentar
UddannelsesvidenskaberB.A.ViSetyskifølge eksamensordning 2013; udløber
UddannelsesvidenskaberB.A.ViSetyskifølge eksamensordning 2015; fra ViSe 2015/16
Lærerembede ved grundskolerM.Ed.ViSetyskifølge eksamensordning 2013; udløber
Lærerembede ved grundskolerM.Ed.ViSetyskifølge eksamensordning 2015; fra ViSe 2015/16
Lærerembede ved enhedsskolerM.Ed.ViSetyskifølge eksamensordning 2013; kan påbegyndes for sidste gang til ViSe 2018/19; udløber til 30. september 2021
Lærerembede ved sekundærskoler med hovedvægt på SEK IM.Ed.ViSetyskifølge eksamensordning 2015; fra ViSe 2015/16 
SpecialpædagogikM.Ed.ViSetyskifølge eksamensordning 2014

På grund af reformerne i læreruddannelsen i de seneste år er der nogle studieforløb, der udløber og bliver erstattet af nye. Vær venligst opmærksom på de pågældende kommentarer i denne forbindelse.

Det er muligt at indskrive sig til det pågældende første fagsemester på alle studieforløb, der ikke udløber, og til "lærerembede ved enhedsskoler". Ved tilmelding til et studieforløb bedes du også være opmærksom på de centrale forskrifter, som f.eks. mulige fagkombinationer, ansøgningsfrister osv.