Das Studieren lehrt uns die Regel - das Leben die Ausnahmen.
Johannes Mario Simmel (*1924), östr. Schriftsteller

Korrespondenter

Elektroteknik laboratorium, elektroteknik

Værksted metal- og kunststofteknologi

Værksted træ- og kunststofteknologi

Laboratorium og værkstedn

 

Elektroteknik laboratorium, elektroteknik og informationsteknik

Elektroteknik laboratorium, elektroteknik og informationsteknik

"E-Labor" (HG 045) er indrettet til afbildning af processer og resultater af energi- og informationsbearbejdning. Arbejdspladserne er ud over computere udstyret med laboratorieapparater til energiforsyning og relevant måleteknik. I forbindelse med en for universiteter sædvanlig præsentationsteknik muliggør de en tæt sammenknytning af teori og praksis selv i mere teoriorienteret undervisning.

Værksted metal- og kunststofteknologi

Værksted metal- og kunststofteknologi

Værkstedet for metal- og kunststofteknologi (HG 047) tilbyder de studerende i Afdelingen for teknik og dens didaktik muligheden for at realisere talrige produktionsgrundprocesser samt optimere deres personlige færdigheder ved konkrete projekter. Ud over det klassiske grundværktøj på metal- og kunststofområdet står der også ur- og omformningssystemer samt apparater, spåntagende værktøjsmaskiner samt diverse måle- og testapparater til rådighed. Udstyret suppleres af en række computerarbejdspladser, der kan benyttes til undersøgelse eller styring af numerisk styrede værktøjsmaskiner f.eks. CNC-fræsere, lasergraveringssystemer og 3D-printere.

Maskinrum metal- og kunststofteknologi

Maskinrum metal- og kunststofteknologi

Maskinrummet (Metal- og kunststofteknologi) (HG 048) er udstyret med de relevante værktøjsmaskiner (drejemaskiner, boremaskiner, fræsere osv.) og står til rådighed for alle teknikstuderende efter at modulerne Produktions- hhv. Maskinteknik er bestået. Specifikke regelsæt kan ses i værkstedsordningen.

Værksted træ- og kunststofteknologi

Værksted træ- og kunststofteknologi

Værkstedet (HG 049) står til rådighed for de studerende til fremstilling af deres fagligt praktiske arbejder. Det er udstyret med grundværktøj og håndmaskiner til træ- og kunststofbearbejdning.

Maskinrum træ- og kunststofteknologi

Maskinrum træ- og kunststofteknologi

Dette maskinrum (HG 050) råder over udstyr (rundsave, tykkelseshøvle, båndsave, tallerken- og båndslibere osv.), der gør det muligt for den fremtidige tekniklærer at forberede sig ud fra et fagligt praktisk synspunkt til en ikke uvigtig del af sin senere beskæftigelse.