Skal alle være flove, som tankeløs betjener sig videnskabens og teknikkens vidundere og ikke forstår mere end køn fra botanik af planterne, som den spiser med velbehag Albert Einstein

At studere teknologi - mere end blot sysleri“!

Vi lever i en verden fyldt med teknologi. Den letter vores hverdag, ikke kun på arbejdet og i skolen, men i alle livsforhold. Fordi: Uden teknologi ville moderne mennesker ikke findes - og uden mennesker ville der heller ikke være nogen teknologi. Teknologi er en integreret del af vores kultur. Dens opståen, anvendelse og dens følger er altid forbundet med mennesker.

Ved hjælp af teknologi løser vi vanskelige opgaver, gør vores hverdag mere behagelig, udformer vores fritid, klarer mange ting på stadig kortere tid, kommunikerer med hinanden og adskilligt mere endnu.

Teknologi er spændende. Allerede som børn udøver den en særlig fascination for os. Vi spekulerer "Hvordan virker det?" eller vil absolut afprøve håndteringen af tekniske apparater ("Må jeg ikke nok prøve?")

Et kig "bag kulisserne" er dog oftere og oftere nægtet mange brugere af moderne teknologi. Vi risikerer at blive reduceret til blot brugere af teknologi, uden viden om sammenhængene og funktionen af de ting, vi benytter. Det fører til en afhængighed, der allerede nu viser de første virkninger i hverdagen: Teknologi, der ikke fungerer, gør os ærgerlig, nogle gange endda bange, i værste fald bringer den os i fare. Tit og ofte kan brugere endda ved mindre problemer ikke længere selv identificere problemet for slet ikke at tale om at afhjælpe det.

Delstudieforløbene "Teknologi" fra 0 til 10 kæmpere

Vi vil stille en teknologisk almenuddannelse til rådighed for fremtidige generationer. Det er vigtigt for os, at alle mennesker er i stand til at finde vej i vores teknologiserede verden. - Hertil hører en opfattelse af teknologi, der ikke blot beskæftiger sig med dens udvikling og optimering, men også med brugernes behov og som beholder fokus på virkningerne af den teknologiske udvikling på miljøet og samfundet.

Derfor drejer det sig hos os ikke primært om matematik, fysik eller biologi, selv om vi naturligvis griber fat i megen viden fra disse emner. Det adskiller os fra et rent ingeniørkursus.

Teknologistudiet er rig på afveksling. Hos os drejer det sig ikke om specialisering i en teknisk disciplin, men om færdigheder og viden i mange tekniske discipliner. Derfor er studiet opdelt i tre søjler:

  • Fagteori
  • Fagpraksis
  • Fagdidaktik

Der er ikke længere plads til rent "håndværkerarbejde", sådan som det blev undervist i det sidste århundrede. Fremstilling af emner er ganske vist indeholdt i området "Fagpraksis", men står ikke i forgrunden for studieprogrammet. For eksempel omsættes selvudviklede undervisningsemner (læringsmedier) i fagdidaktiske modeller efter egen planlægning til virkelighed. Fremstillingen af emner er altså aldrig et mål i sig selv hos os. Den klassiske manuelle behandling af træ, metaller og kunststoffer er ligeså selvfølgelig som moderne computerstøttede fremstillingsmetoder (såsom 3D-tryk, bearbejdning ved hjælp af laserskærer, CNC-fræsning etc.).

I denne forbindelse spiller informationsteknologi også en vigtig rolle. Fra det første lodningspunkt i opbygningen af et printkort til den komplekse styring af robotter tilbyder vi vores studerende alt, hvad der senere hjælper dem til at formidle en teknologisk almenuddannelse.

Forstand, kreativitet og duften af værksted

De indelukkede værksteders dage er for længst talte. I vores laboratorier er orden og renlighed ikke kun pligt af sikkerhedsgrunde. - Vores moderne produktionsmaskiner reagerer alt for følsomt på negative eksterne påvirkninger.

Vores delstudieforløb er meget afvekslende udformet. Hos os praktiseres en tæt integration af teori og praksis.

Vores studerende bliver allerede tidligt stillet over for opgaver, hvor deres kreativitet og deres gåpåmod bliver udfordret. Udgangspunktet for en teknologisk udvikling er som regel et problem, som skal løses. Udviklingen af den tekniske løsning fra den første idé til det færdige produkt kræver en masse kommunikation og er en yderst kreativ proces. Alle arbejdstrin er karakteriseret ved en høj grad af frihed, der altid afgøres på en subjektivt motiveret måde. Sådanne problemløsningsprocesser bliver ofte gennemarbejdet i teamet i vores delstudieforløb. Desuden uddanner vi ikke klassiske ingeniører, men lærere til faget teknologi. Omgangen med andre mennesker er dermed altid givet.

Hvad byder delstudieforløbene "Teknologi" på?

  • udfordrende opgaver på et teoretisk og praktisk niveau
  • alsidigt studieindhold
  • fremragende udstyrede laboratorier og værksteder
  • individuel supervision fra lærerne
  • individuel omsætning af egne ideer til virkelighed
  • unik blanding af teamwork og individuelle arbejdsfaser
  • meget lovende karrieremuligheder i og uden for skolen


Hvor får jeg yderligere informationer?

Europa-Universität Flensburg har udarbejdet specielle Info-sider for potentielle studerende.
Her finder du også informationer om delstudiet Teknologi og dens didaktik.

Vi står gerne til rådighed for dig, hvis du har yderligere spørgsmål.

Her finder du vores Medarbejderoversigt, hvor du også kan se vores kontortider.