Tekniken er på vej til at blive så perfekt, at mennesket kan klare sig uden sig selv. Stanislaw Jerzy Lec (1909-66), poln. forfatter

Kontakt

Profil

Afdelingen for teknik og dens didaktik – teknisk uddannelse som en del af den menneskelige kultur

Den centrale opgave i en almen uddannelse består først og fremmest i at introducere den næste generation til de ansete kulturområder, der har betydning for den menneskelige udvikling, at vække deres interesse og hjælpe dem med at finde sig til rette deri. 

Den skal indeholde muligheden for alle børn og unge at åbne sig for teknikken som en vigtig del af den menneskelige kultur. 

Almen teknisk uddannelse stiler mod skabelsen af myndige borgere i et teknisk indrettet samfund. Til gengæld stiler myndighed mod menneskets evne til medbestemmelse såvel som selvbestemmelse. Det forudsætter den målrettede prægning af principiel teknisk forståelse hos børn og unge på alle skoletrin og -former, der hjælper dem til omfattende erkendelse og udvikling af deres individuelle potentiale og ressourcer.

Tyskland som en af verdens førende industrinationer er stadig langt fra dette mål. I denne forbindelse ligger der en vigtig opgave hos tekniklærerne, hvad angår almen teknisk uddannelse både nu og i stigende grad i fremtiden.

Derfor betragter Afdelingen for teknik og dens didaktik forbedringer af dens undervisnings- og forskningspræstationer samt støtte til den næste videnskabelige generation i teknikdidaktik som væsentlige mål for dens arbejde.

Prioriterede mål for Afdelingen for teknik og dens didaktik

Uddannelse af fagligt og fagdidaktisk kompetente tekniklærere til grund- og enhedsskoler samt specialskoler

Systematisk støtte til den næste videnskabelige generation gennem fagdidaktisk forskning på områderne:

•         metoder og undervisningsprocesser i teknikundervisningen

•         uddannelsesproduktivitet af multimediesystemer i medieforbundet inden for teknikundervisningen

•         øgning af heterogenitet hos elevgrupper ved inklusion - problemer og muligheder for den almene tekniske uddannelse og uddannelsen af tekniklærere

At gøre Flensborg mere attraktivt som et sted for ud- og videreuddannelse af tekniklærere

Bevidst styrkelse af forsknings- og udviklingsaktiviteterne i samarbejde med skoler og universiteter samt partnere fra erhvervslivet og det politiske liv samt ud- og videre-uddannelsesinstitutioner.