Hvem vi er - Afdelingen for pædagogik

 

Afdelingen for pædagogik er sammensat af arbejdsområderne empirisk uddannelsesforskning, barndoms- og ungdomsforskning, kønsforskning og voksenuddannelse/videreuddannelse. Vores team består af 4 professorer samt 7 videnskabelige medarbejdere.

Afdelingens medarbejdere underviser i de skoleorienterede studieforløb og har ansvar for den pædagogiske Master uden for skoleområdet, "Uddannelse i Europa" (Education in Europe) samt det udgående diplomstudieforløb Pædagogik. 

Forskningshovedpunkterne behandles udførligt i arbejdsområderne. Spektret rækker fra forskning til professionalisering samt til uddannelses-,  opdragelses- og socialisationskontekster. Her står kultursammenlignende metodologi, internationale og intersektionale perspektiver i forgrunden.