Voksenuddannelse

Arbejdsområdet voksenuddannelse beskæftiger sig inden for forskning og undervisning med betingelserne og mulighederne for uddannelsesprocesser livet igennem. Perspektivet er for det første rettet mod biografiske processer og subjektive tilegnelsesstrategier, hvordan de effektiviseres især i overgangsfaser. Her kan livslang læring samtidig være løfte og trussel. For det andet gælder vores opmærksomhed den institutionelle ramme og professionel-pædagogiske ledsagelse af uddannelses- og formidlingsprocessen livet igennem. Også her realiserer social deltagelse sig og social ulighed reproducerer sig ved uddannelsesovergangenes grænseflader på en særlig måde.  Derfor ligger fokus først og fremmest på den gensidige formidling mellem uddannelse og erhvervsarbejde i løbet af livet, en vedvarende individuel og samfundsmæssig løsningsopgave, der er præget af kontinuerlig forandring.

Vores temaer

 • Uddannelse og læring for voksne i formelle og uformelle kontekster i Europa og verden
 • den institutionelle ramme for overgange i løbet af livet
 • Arbejds- og erhvervsområder i voksenuddannelsen/videreuddannelsen, transformationer i betingelserne for professionel handling i voksenuddannelsen, afgrænsninger af uddannelseskontekster og formidlingsopgaver.
 • Diskurser om livslang læring
 • Voksenuddannelsens/videreuddannelses historie, skelsættende opgaver og temaer.
 • Forskning, teorier og genstandsområder i voksenuddannelsen/videreuddannelsen.
 • Adressater, målgrupper, deltagere, miljøer inden for voksenuddannelsen/videreuddannelsen

Vores undervisning

Grundlags- og fordybelsesviden om uddannelsesprocesser livet igennem i formelle og uformelle læringskontekster i studieforløbene:

 • Diplom-pædagogik (udgående, indtil september 2016)
 • BA Uddannelsesvidenskaber
 • BA Formidlingsvidenskaber (udgående)
 • MA Enhedsskoler
 • MA Uddannelse i Europa (fra vintersemester 2014)

Vores forskning

 • Professionel handling i voksen- og videreuddannelsen
 • Forholdet mellem uddannelse og erhvervsarbejde
 • Uddannelsesbiografiske overgange fra institutionelle og individuelle perspektiver
 • Europæisk sammenlignende overgangsforskning
 • Analyser på flere niveauer af vekselvirkningen mellem supranational uddannelsespolitik og lokal pædagogisk praksis
 • Uddannelses- og arbejdsmobilitet i Europa