Pædagogik og Empirisk uddannelsesforskning

Arbejdsområdet empirisk uddannelsesforskning på Europa-Universität Flensburg beskæftiger sig med teorien om kvalitative rekonstruktive metoder, deres anvendelse og videreudvikling i henhold til pædagogiske og opdragelsesvidenskabelige problemstillinger. Det empiriske grundlag for det rekonstruktive arbejde er protokoller fra social praksis, f.eks. transskriptioner af audio- og videografier og observationsprotokoller. Som midtpunkt i arbejdet med forskning og undervisning står mødet med uddannelsesvirkeligheden, der finder sted foran en teoretisk baggrund, men som frem for alt henholder sig til den pædagogiske empiri. Derved tager arbejdsområdet højde for de grundlæggende kvantitative forskningsforhold i pædagogikken, beskæftiger sig dog centralt med differentieringen af forskningsprogrammet for en kvalitativ empirisk pædagogik.

Endnu et hovedpunkt i arbejdet er sagsorienteringen som grundlag for professionaliseringen i pædagogiske handlingsfelter og mulighed for at skabe et teori-praksis-forhold. Denne model for en kasuistisk orienteret universitetsundervisning forfølger målet om at indøve på eksemplarisk vis refleksionen over handlingsorienteringer og -følger og erkende grundproblemerne i pædagogisk handling.

Selv når de empirisk rekonstruktive arbejder er temaåbne, fokuserer forskningstilgangene for tiden på studier om uddannelse og social ulighed, unge i heterogene livssituationer og overgange i livsforløbet.