Pædagogik med hovedvægten Barndoms- og ungdomsforskning

Arbejdsområdet pædagogik med hovedvægten barndoms- og ungdomsforskning ved Europa-Universität Flensburg undersøger socialisations- og opdragelsesteoretiske spørgsmål. Hovedvægten i forskning og undervisning ligger især i området omkring en uddannelsessystemorienteret barndoms- og ungdomsforskning. Det grundlæggende her er en forbindelse mellem socialisations- og professionsteoretiske problemstillinger. I sagskonstruktive og kultursammenlignende studier udføres systematiske undersøgelser af spørgsmål i henhold til deres individuelle logik for familiemæssig socialisation i og uden for skoleområdet og de specifikke betingelser for pædagogisk professionalitet.  På basis af et strukturteoretisk tiltag bliver en objektiv-hermeneutisk og en etnografisk procedure derved metodisk forbundet med hinanden.

Der tages højde for forsknings- og undervisningsenhed ved hjælp af et forskningsorienteret, sagskonstruktivt tiltag. Især ved hjælp af et kontinuerligt udbud af seminarer i undervisningsforskningsformat gøres de studerende fortrolige med forskningspraktiske og forskningslogiske spørgsmål.

I konteksten af en lærerembedsuddannelse er sagsorienteringen i undervisningen af særlig betydning. Den tilbyder en praksisorienteret og praksisrelevant uddannelse med højskoledidaktiske perspektiver, der samtidig lever op til et videnskabeligt krav. Undervisningsforanstaltningernes kasuistiske struktur inden for rammerne af læreruddannelsen følger for så vidt kravet om en forskningsbaseret praksisorientering.