Pædagogik med hovedvægt på kønsforskning

 

Pædagogiske, uddannelses- og socialisationsprocesser samt pædagogisk tænkning og handling finder sted i konteksten af sociale difference- og magtforhold, der også omfatter kønsforhold. I arbejdsområdet pædagogik med hovedvægten på kønsforskning analyseres relevante sammenhænge teoretisk og empirisk. Til grund herfor lægges en forståelse af køn som et kulturelt begreb, hvis frembringelse det gælder om at tematisere på baggrund af forskellige teoretiske tiltag (bl.a. socialkonstruktivisme, diskursanalyse, subjektteorier). Den empiriske forskning i arbejdsområdet placerer sig inden for rammerne af en kvalitativ-rekonstruktiv metodologi.