Eksamener i arbejds- og organisationspsykologi

Vejledning til skriftlig eksamen

Deltagelsesbevis

Karakterdannelse

Generelle informationer om eksamener i faget A&O