Studium & undervisning

Uddannelse inden for området arbejds- og organisationspsykologi forfølger først og fremmest tre mål:

    For det første skal de studerende kunne forstå og påvirke menneskets rolle i det erhvervsmæssige liv. Således kan en ikke-tilfredsstillende præstation være udtryk for ringe motivation eller utilstrækkelig kvalificering eller væsentlige arbejdsorganisatoriske problemer kunne føre til præstationsformindskelse og i længden til psykiske belastninger. At erkende dette og at skelne er målet for studiet Arbejds- og organisationspsykologi.

    For det andet skal de studerende lære at omsætte de teoretiske modeller og koncepter i praksis og ledsage og kontrollere denne omsætning.

    For det tredje formidles sociale kompetencer for også at kunne omsætte de erhvervede kundskaber i egen adfærd.

Undervisningsforanstaltningerne er en del af de internationale studieforløb. Derudover tilbydes foranstaltninger til yderligere studieforløb (f.eks. inden for området sundhedspsykologi, økonomi/politik eller erhvervspædagogik).