Profil

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med menneskers adfærd og oplevelser i arbejdsverden som et centralt livsområde. Den analyserer, vurderer og udformer de tekniske, organisatoriske og sociale arbejdsbetingelser med det mål, at de arbejdende mennesker

    har uskadelige, gennemførlige, tålelige og påvirkningsfrie arbejdsbetingelser,

    får honoreret arbejdsopgaver, arbejdsindhold og arbejdsbetingelser orienteret mod de menneskelige styrker samt modtager en passende aflønning,

    erhverver færdigheder i handlingsspillerum og kan i samarbejde med andre opretholde og udvikle deres personlighed (sml. også kernedefinition arbejdsvidenskab).

I den snævrere betydning beskæftiger arbejdspsykologien sig med spørgsmålet om, hvordan arbejdsbetingelserne påvirker mennesker, men også hvordan mennesket præger og forandrer disse arbejdsbetingelser. I detaljer behandles, f.eks., hvordan man kan analysere arbejde, hvilke positive (muligheder for personlighedsudvikling) og negative (belastninger, stress) påvirkninger arbejdet har, hvordan arbejdet kan udformes, hvordan forholdet mellem arbejde og andre livsområder er (Work-Life-Balance/Life-Domain-Balance), men også principielle spørgsmål om arbejdsmotivation og arbejdstilfredshed eller den menneskelige ageren bliver alment tematiseret.

Organisationspsykologien beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvordan (arbejds-)organisationers væsentlige kendemærker påvirker menneskene og hvordan mennesker præger og forandrer organisationer. I denne forbindelse drejer det sig om personaleudvalg og personaleudvikling, ledelse, arbejdsgrupper, arbejdsklima og virksomhedskultur, ekspatriation (udsendelse af medarbejdere til udlandet) med en tydelig fokus på internationale organisationer og interkulturelle kompetencer.

Undervisning

Arbejds- og organisationspsykologien er en væsentlig del af det internationalt og interdisciplinært orienterede Internationale Institut for management og økonomisk uddannelse (IIM).

I Bachelor-studiet på IIM får de studerende et overblik over arbejdspsykologien og organisationspsykologien, som kan blive uddybet gennem øvelser og en psykologisk orienteret Bacheloropgave.

I Masterstudiet på IIM tilbydes der undervisningsforanstaltninger såvel inden for området nøglekvalifikationer (empirisk projekt, ledelseshandling, interkulturalitet, forskningsseminare) som i specialiseringen "Organizational Behaviour & Human Resource Management’". I alt kan de studerende deltage i undervisning i arbejds- og organisationspsykologi i et omfang på mere end 50 CP, hvilket cirka svarer til fordybelserne i et psykologistudium.

Som regel tilbydes følgende moduler i Masterstudiet:

 •     Ledelseshandling (5 CP)
 •     Organizational Behaviour (5 CP)
 •     Methods of Analysis and Design (5 CP)
 •     Life Domain Balance (5 CP)
 •     Ekspatriation and Repatriation (5 CP)
 •     Grupper i organisationer (5 CP)
 •     Health and Stress at Work (5 CP)
 •     Forskningsseminar Organizational Behaviour & Human Resource Management (5 CP).

Forskning

I forskningen beskæftiger vi os med følgende temaer:

 •     Teori om menneskelig (arbejds-)ageren og dens psykiske regulering,
 •     Udvikling og tilpasning af arbejdsanalyseprocedurer,
 •     Arbejde og sundhed (i særdeleshed risikobedømmelse),
 •     Arbejde og kultur,
 •     Ekspatriation/Repatriation,
 •     Patienttilfredshed
 •     Køn og arbejde,
 •     Analyse af ubetalt arbejde (f.eks. hus- og familiearbejde, borgerligt engagement) samt
 •     foreneligheden af erhvervsmæssige og andre livsaktiviteter (familie, politisk eller kulturelt engagement osv.).

Inden for disse temaområder er der fortrinsvis mulighed for at udarbejde Bachelor- og Masteropgaver eller medvirken som studentermedhjælper. Vores forskning er baseret på teoretiske og empiriske arbejder med en snarere kvantitativ ansats i feltforskning.

Praksis

Afdelingens docenter er også praktisk til stede ved kurser, foredrag og konsultationer. Derudover bliver en stor del af Bachelor- og Masteropgaverne skrevet i samarbejde med virksomheder og organisationer. I fordybelsen får de studerende omfattende kundskaber og kompetencer, der forbereder til en erhvervsmæssige (ledelses-) funktion især på personaleområdet i inter- og transnationale organisationer.