Prof. Dr. Anders Ehlers Dam

Publikationen und Arbeitsgebiete

 • Dänische Literatur in ihrem europäischen Kontext
 • Literaturgeschichte (insbesondere 1870-heute)
 • Literaturtheorie, Interart Studies (Literatur und Kunst)
 • Kulturwissenschaft

Publikationen

I. Bücher

Den vitalistiske strømning i dansk litteratur omkring år 1900, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2010

II. Buch- und Zeitschrift-Redaktion

 • Den stumme myte. Nedslag i efterkrigstidens kulturkritik, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2020
 • Temasektion: "Rejsens erotik", European Journal of Scandinavian Studies, vol. 49, 2, 2019
 • Soldat, arbejder, anark. Ernst Jüngers forfatterskab, Museum Tusculanum, Kopenhagen 2017 (mit Adam Paulsen)
 • Distancens patos, U Press, Kopenhagen 2017 (mit Marianne Stidsen)
 • Temasektion über Vitalismus in Skandinavischer Literatur, Nordica, 2012 (mit Aage Jørgensen)
 • Forandre for at bevare? - tanker om konservatisme, Anthologie, Gyldendal, Kopenhagen 2003
 • J.P. Jacobsen og kunsten, Anthologie, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2016 (mit Gry Hedin)

III. Artikel

 •  "’Kunstens mystiske blaa Blomst.’ Alpernes æstetik hos J.F. Willumsen og Ernst Ludwig Kirchner", i: Anne Gregersen (red.): Iscenesat natur og liv. Ernst Ludwig Kirchner og Jens Ferdinand Willumsen – de sene værker, udstillingkatalog, Willumsens Museum, Hatje Cantz, Berlin/Frederikssund 2020, s. 140-165 (peer review)

 • "’The mystical blue flower of art.’ The Aesthetics of the Alps in the Works of J.F. Willumsen and Ernst Ludwig Kirchner" (in Englischer Übersetzung), in: Anne Gregersen (red.): The Late Work of Ernst Ludwig Kirchner and J.F. Willumsen. Staging Nature and Life, udstillingskatalog, Willumsens Museum, Hatje Cantz, Berlin/Frederikssund 2020, s. 140-163 (peer review)
 • "’Die mystische blaue Blume der Kunst.’ Die Ästhetik der Alpen bei Jens Ferdinand Willumsen und Ernst Ludwig Kirchner" (in Deutscher Übersetzung), in: Anne Gregersen (red.): Die späten Werke von Ernst Ludwig Kirchner and Jens Ferdinand Willumsen. Natur und Leben in Szene, udstillingskatalog, Willumsens Museum, Hatje Cantz, Berlin/Frederikssund 2020, s. 140-163 (peer review)"Indledning", i: Den stumme myte. Nedslag i efterkrigstidens kulturkritik, antologi, Aarhus Universitetsforlag 2020, pp. 8-25

 • "Det kulturkritiske essay hos hereticanerne. Eksemplificeret ved Thorkild Bjørnvigs ’Begyndelsen’", i: Anders Ehlers Dam (red.): Den stumme myte. Nedslag i efterkrigstidens kulturkritik, antologi, Aarhus Universitetsforlag 2020, pp. 49-70 (peer review)

 • "Indledning", in: Den stumme myte. Nedslag i efterkrigstidens kulturkritik, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2020, S. 8-25

 • "Det kulturkritiske essay hos hereticanerne. Eksemplificeret ved Thorkild Bjørnvigs ’Begyndelsen’", in: Anders Ehlers Dam (Hrsg.): Den stumme myte. Nedslag i efterkrigstidens kulturkritik, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2020, S. 49-70

 • "Melankolske kyster", in: Ulrik Møller und Dagmar Warming (Hrsg.): Ulrik Møller. Happy Together, Ribe Kunstmuseum, Ribe 2020, S. 30-43

 • "The Shores of Melancholy" (in Englischer Übersetzung), in: Ulrik Møller und Dagmar Warming (Hrsg.): Ulrik Møller. Happy Together, Ribe Kunstmuseum, Ribe 2020, S. 30-43

 • "Krigens billeder. Thomas Dinesen og Ernst Jüngers bøger om Første Verdenskrig", in: Torben Jelsbak og Anna Sandberg (Hrsg.): Tysk-danske krige. Kulturliv og kulturkampe, U Press, København 2020, S. 271-296

 • "Fortællerens fødsel ud af snestormen. Om Johannes V. Jensens himmerlandshistorie ’Kirstens sidste Rejse’", in: Danske Studier. Tidsskrift for dansk sprog og litteratur, 2020, S. 163-176

 • "Forankring. Om Nephews Ring-i-Ring-projekt", in: Nordisk Poesi. Tidsskrift for Lyrikkforskning, 5/1, 2020, S. 38-52

 • "Dionysos fra Norge. Knut Hamsun i København", in: Erik Skyum-Nielsen (red.): Liget der blev oppe på jorden. Nietzsche-receptionen i Norden, Forlaget Spring, Hellerup 2019, pp. 158-178

 • "Introduktion til temaet ’Rejsens erotik’", in: European Journal of Scandinavian Studies, Vol. 49, Nr. 2, 2019, pp. 315-316

 • "Paris’ hjerte. Johannes V. Jensen og rejsens erotik", European Journal of Scandinavian Studies, Vol. 49, Nr. 2, 2019, pp. 337-355

 • "Panteren Goldstein. Edvard Munchs danske ven og hans forfatteskab" / "Goldstein the Panther. Edvard Munch’s Danish friend and his writings", in: Liza Kaaring (red.): Munch og Goldstein. Intense linjer/Munch and Goldstein. Ardent Lines", Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2019, pp. 151-179.

 • "Nephews salmer", in: Religionslæreren, 5, 2018, S. 8-9

 • "Svanesange. Døende fugle hos Thorkild Bjørnvig og Robinson Jeffers", in: Spring. Tidsskrift for moderne dansk litteratur, 44, 2018, S. 90-104

 • "Niels Skovgaard og folkeviserne. Folkevisereceptionen i dansk kunst omkring 1900", in: Anne-Mette Villumsen und Teresa Nielsen (Hrsg.): Niels Skovgaard. Maler. Billedhugger. Keramiker. Illustrator. Skovgaard Museet/Vejen Kunstmuseum/Fuglsang Kunstmuseum, 2018, S. 200-215. Auf Englisch: "Niels Skovgaard and the Medieval Danish ballads. Medieval ballads in Danish art around 1900", in: Anne-Mette Villumsen und Teresa Nielsen (Hrsg.): Niels Skovgaard. Painter. Sculptor. Ceramicist. Illustrator. Skovgaard Museet/Vejen Kunstmuseum/Fuglsang Kunstmuseum, 2018, S. 200-215

 • "Collapsus", in: Peter Bjerregaard und Kyrre Kverndokk (Hrsg.): Kollaps. På randen av fremtiden, Kulturhistoriske Museum i Oslo, Dreyers Forlag, Oslo 2018 S. 73-83 "Indledning", mit Adam Paulsen, in: Anders Ehlers Dam und Adam Paulsen (Hrsg.): Soldat, arbejder, anark. Ernst Jüngers forfatterskab. Kopenhagen 2017, pp. 9-34

 • "Det tredje øje. Undergangens skønhed i På marmorklipperne med et udblik til Strålinger", in: Anders Ehlers Dam und Adam Paulsen (Hrsg.): Soldat, arbejder, anark. Ernst Jüngers forfatterskab. Museum Tusculanum, Kopenhagen 2017, pp. 213-51

 • "Boulevardens Venus. Rejsens erotik i Johannes V. Jensens fortælling Louision’", in: Reception, 76, 2017, pp. 14-21

 • "Ved kystens grænse. Kandestederne og tilbagetrækningens figur hos Thorkild Bjørnvig", in: Anders Ehlers Dam und Marianne Stidsen (Hrsg.): Distancens patos, U Press, Kopenhagen 2017, pp. 179-86

 • "Forord", mit Marianne Stidsen, in: Anders Ehlers Dam und Marianne Stidsen (Hrsg.): Distancens patos, U Press, København 2017, pp. 9-13

 • "Litteraturens intensitet", in: Nordica. Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik, 34, 2017, pp. 17-29

 • "Se litteraturen!", om konceptionen af udstillingen J.P. Jacobsen og kunsten på Faaborg Museum, in: Danske museer, 29/2, 2016, pp. 27-30

 • "Malernes forfatter. J.P. Jacobsen i tysk kunst omkring 1900", in: Anders Ehlers Dam und Gry Hedin (Hrsg.): J.P. Jacobsen og kunsten, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2016, S. 73-111

 • "Willumsens dagstemning" in: Mette Bøgh Jensen und Annette Johansen (Hrsg.): I bølgen blå. Wiillumsen og de badende børn, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2016, S. 53-65

 • "’Under sorten Muld.’ Das ’Aage og Else’-Motiv in der dänischen Literatur und Kunst um 1900", in: Annegret Heitmann und Katarina Yngborn (Hrsg.): "Rider ud saa vide." Balladenspuren in der skandinavischen Kultur. Rombach Verlag, Freiburg i.B. 2016, S. 95-126

 • "Berusede sanser", om J.P. Jacobsens betydning for kunstnerkolonien i Worpswede, in: Jacobseniana. Skrifter fra J.P. Jacobsen Selskabet, Nr. 10, 2016, S. 11-22

 • "Fragmenternes liv. Paul la Cours vitalistiske poetik", in: Danske Studier, 2014, S. 233-254

 • "Kaos og form: Johannes V. Jensens livsfilosofiske ekfrase over Auguste Rodins ’Borgerne fra Calais’", in: Nordica, 2012, S. 31-53

 • "Digteren og livskilderne. Indledning til temasektion om vitalisme i dansk litteratur" (mit Aage Jørgensen), in: Nordica, 2012, S. 21-29

 • "Europæiske symbolister. Introduktion til Johannes Jørgensens norske artikel om Stefan George" in: Stig Holsting & Oluf Schönbeck (Hrsg.): Via Ricordi. En antologi om Johannes Jørgensen, Johannes Jørgensen Selskabet, Frederiksberg 2012, S. 99-106

 • "Erdbeben-Poesie. Die edle Form der Unfruchtbarkeit in Sophus Claussens Gedicht ’Imperia’", in: Sophie Wennerscheid (Hrsg.): Sentimentalität und Grausamkeit. Ambivalente Gefühle in der skandinavischen und deutschen Literatur der Moderne. Münster 2011, S. 244-257

 • "’The Great Man’ or Dionysus? Changes in the Early Reception of Nietzsche in Denmark: Brandes, Høffding, Jørgensen, Andersen", in: Annie Bourguignon, Konrad Harrer og Jørgen Stender Clausen (Hrsg.): Grands courants d’échanges intellectuels: Georg Brandes et la France, l’Allemagne, l’Angleterre, Peter Lang Verlag, Berne 2009, S. 109-125

 • "Katastrofens purpurdragt. Æstetisering og historiesyn i Ernst Jüngers På marmorklipperne", in: KRITIK, Nr. 194, 2009, S. 63-72

 • "Ilden og omvæltningerne. Negativitet i Sophus Claussens poesi", in: Slagmark. Tidsskrift for Idéhistorie, Nr. 53, 2008, S. 77-90 (peer review)

 • "Grøn konservatisme" in: Kasper Støvring und Morten Ebbe Juul Nielsen (Hrsg.): Den borgerlige orden. Tanker om borgerlighed og kultur, Gyldendal, Kopenhagen 2008, S. 263-94

 • "’En Syntese af Annonce og Bibel.’ Walt Whitman i Johannes V. Jensens forfatterskab" in: Per Dahl; Anders Thyrring Andersen; Aage Jørgensen; Erik M. Christensen (Hrsg.): I nuets spejl. Læsninger i Johannes V. Jensens digte, Gyldendal, Kopenhagen 2008, S. 185-211

 • "’Musik er Liv.’ Carl Nielsens vitalistiske musikfilosofi" in: Gertrud Hvidberg-Hansen und Gertrud Oelsner (Hrsg.): Livslyst. Sundhed - Skønhed - Styrke i dansk kunst 1890-1940, Fuglsang Kunstmuseum, o.O., 2008, S. 276-85. In Englisch: "’Music is Life.’ Carl Nielsen’s Vitalist Musical Philosophy" in: Gertrud Hvidberg-Hansen und Gertrud Oelsner (Hrgs.): The Spirit of Vitalism: Health, Beauty and Strength in Danish Art, 1890-1940, Kopenhagen 2011, S. 276-85

 • "Augenblicke in den Mythen von Johannes V. Jensen" in: Sven Hakon Rossel und Aage Jørgensen (Hrsg.): "Gelobt sei das Licht der Welt…". Der dänische Dichter Johannes V. Jensen. Eine Forschungsanthologie, Praesens Verlag, Wien 2007, S. 177-208

 • "Den primære verden. Botho Strauß" in: Morten Dyssel Mortensen und Niklas Olsen (Hrsg.): Tyske intellektuelle i det 20. århundrede, Gyldendal, Kopenhagen 2005, S. 306-322

 • "Skoven fører tilbage. Om Johannes V. Jensens myte ’Sommersolhverv’" in: Stefan Iversen (Hrsg.): Kraftlinjer. Om Johannes V. Jensens forfatterskab, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2004, S. 51-64

 • "Den moderne Dionysos. Vilhelm Andersens Bacchustoget i Norden", KRITIK 171, 2004, S. 58-65

 • "Historisk erindring" in: Brian Mikkelsen (Hrsg.): Den konservative årstid. Betragtninger og visioner efter 2001, Forlaget Hovedland, Kopenhagen, 2004, S. 78-92

 • "Indledning" in: Anders Ehlers Dam (Hrsg.): Forandre for at bevare? - tanker om konservatisme, Gyldendal, Kopenhagen 2003, S. 7-18

 • "En dybere vitalisme. Otto Rungs nervelyrik", KRITIK 155/156, 2002, S. 47
 • IV. Zeitung

Seit 2003 eine Vielzahl von Buch- und Kunstbesprechungen und Interviews in Weekendavisen (dänische Wochenzeitung)